Οδηγίες Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης

Ογκομέτρηση Δεξαμενής

Ο όγκος της δεξαμενής σας μετριέται ως εξής:
Μετράμε τις τρεις διαστάσεις (ύψος, πλάτος και μήκος) της δεξαμενής σε εκατοστά του μέτρου.
Η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής σας (σε λίτρα) είναι:
Όγκος = μήκος (σε εκ.) x πλάτος (σε εκ.) x ύψος (σε εκ.) δια 1.000
Για παράδειγμα αν μετρήσετε
Ύψος = 100εκ.
Πλάτος = 100εκ.
Μήκος = 200εκ.
τότε η χωρητικότητα (όγκος) της δεξαμενής είναι:
Όγκος = (100x100x200): 1.000 = 2.000 λίτρα

Μέτρηση παραδιδόμενης ποσότητας

Για να μετρήσετε την παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου, χρησιμοποιήστε βέργα μέτρησης ή μέτρο (είτε δικά σας ή του οδηγού). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το μέτρο έχει τη σωστή διαβάθμιση και κατά τη μέτρηση είναι πλήρως ανεπτυγμένο. Αντίστοιχα η βέργα θα πρέπει να είναι ευθεία, χωρίς στρεβλώσεις.
Για να υπολογίσετε την ποσότητα παράδοσης θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε:a7dfb492ba005f8fbefaa96cc11cd8a9_XL
Μήκος (σε εκ.) x πλάτος (σε εκ.), όπου η διαφορά ύψους θα είναι το ύψος της στάθμης του πετρελαίου μετά την παράδοση (επιμέτρηση) μείον το ύψος της στάθμης του πετρελαίου που είχατε μετρήσει πριν την παράδοση (προμέτρηση).
Έτσι αν για παράδειγμα πριν την παράδοση μετρήσατε ότι η στάθμη του πετρελαίου ήταν στα 15εκ. και μετά την παράδοση πήγε στα 65εκ., τότε η ποσότητα που σας παραδόθηκε σε λίτρα είναι:(65–15)x100x200:1.000) – 1.000 λίτρα.

 Χρήσιμα Tips!

  • Κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση, το μέτρο ή η βέργα θα πρέπει να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής και να τοποθετείται κατακόρυφα μέσα σε αυτή. Το μέτρο θα πρέπει να είναι άκαμπτο και η βέργα ευθεία, χωρίς στρεβλώσεις. Τοποθετείτε το μέτρο ή τη βέργα στο ίδιο σημείο και κατά την προμέτρηση και κατά την επιμέτρηση.
  • Για να κάνετε την επιμέτρηση περιμένετε 2-3 λεπτά μετά την παράδοση, ώστε να
    «ηρεμήσει» η επιφάνεια του πετρελαίου από το άφρισμα για να διακρίνετε με ακρίβεια σε ποιο ύψος φθάνει το πετρέλαιο.
  • Προσέξτε ώστε το περιεχόμενο της μάνικας να αδειάσει εξ’ ολοκλήρου στη δεξαμενή σας. Αυτό κανονικά γίνεται με παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης.
  • Στο τέλος της παράδοσης, όταν αδειάσει η μάνικα, προσέξτε να μη συνεχίσει να «γράφει» ο μετρητής.
  • Να είστε παρόντες κατά την παράδοση και ειδικά κατά την προμέτρηση και την επιμέτρηση. Τα αποτελέσματα της προμέτρησης και της επιμέτρησης πρέπει (σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις) να αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, αφού προηγουμένως συμφωνηθούν μεταξύ σας και του μεταφορέα.

Μέτρηση μέσω μετρητή δεξαμενής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρητή δεξαμενής ως συμπληρωματικό τρόπο μέτρησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση η μέθοδος προμέτρησης- επιμέτρησης θεωρείται ασφαλέστερη, εφόσον εκτελείται σωστά. Αν χρησιμοποιήσετε μετρητή δεξαμενής, προσέξτε ώστε το περιεχόμενο του σωλήνα στάθμης να είναι όμοιο με το περιεχόμενο της δεξαμενής, και όχι κάποιο ελαφρύτερο υγρό, το οποίο θα εμφανίσει υψηλότερη στάθμη από την πραγματική.

 Συντήρηση & καθαρισμός

Φροντίζετε για το συχνό καθαρισμό του καυστήρα αλλά και της δεξαμενής του19042013302 πετρελαίου.

Μέτρηση μέσω μετρητή βυτιοφόρου

Αν έχετε μεταλλική δεξαμενή, συμβουλευτείτε το μετρητή του βυτιοφόρου ως βοηθητικό τρόπο μέτρησης.

Πλαστικές δεξαμενές

Οι πλαστικές δεξαμενές, λόγω του σχήματός τους (έχουν συνήθως καμπυλώσεις ή μη ορθογωνικό σχήμα), αλλά και της μη σταθερότητας στο σχήμα τους ανάλογα με το περιεχόμενο καύσιμο, δεν θεωρούνται αξιόπιστες για μέτρηση με το κλασικό μέτρο ή τη ράβδο. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να έχει δώσει ο κατασκευαστής την διαβάθμιση του όγκου σε πλαϊνό δείκτη (στον οποίο φυσικά θα έχει συνυπολογίσει την παραμόρφωση).
Για να είναι σωστές οι μετρήσεις προμέτρησης και επιμέτρησης, η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνεται η γεωμετρία τους με την εισαγωγή του πετρελαίου. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο από τον κατασκευαστή.