Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις – Μυοκτονίες

Απολυμάνσεις  Απεντομώσεις  Μυοκτονίες

Στην petrelea.gr φροντίζουμε για την υγιεινή της πολυκατοικίας σας και κατά συνέπεια apolimansiκαι για την υγιεινή του διαμερίσματος σας. Είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται 2-3 εφαρμογές απεντόμωσης – μυοκτονίας το χρόνο στους χώρους της πολυκατοικίας. Καταλληλότερες περίοδοι για την εφαρμογή είναι:

  • Μάρτιο-Απρίλιο
  • Ιούνιο-Ιούλιο
  • Σεπτέμβριο-Οκτώβριο

Ο λόγος των εφαρμογών είναι ότι γεννιούνται και αναπτύσσονται ανεπιθύμητοι οργανισμοί (έντομα, τρωκτικά) οι οποίοι αποτελούν εστία μολύνσεων. Η ριζική τους καταπολέμηση μπορεί να γίνει με αποτελεσματικές εφαρμογές και αυτό επιτυγχάνεται στην petrelea.gr με:

  • Επιλογή φαρμάκων βάση του προβλήματος του χώρου
  • Επίβλεψη από ειδικό επιστήμονα
  • Άδεια του Υπουργείου Γεωργίας
  • Έκδοση Πιστοποιητικού απεντόμωσης – μυοκτονίας