έκδοση κοινοχρήστων

calc
Έκδοση κοινοχρήστων

                                Έκδοση Κοινοχρήστων   

Η έκδοση κοινοχρήστων γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και συνεχόμενα ενημερωμένο λογισμικό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την εταιρεία μας και που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε και των νέων φορολογικών προσθηκών - μέτρων.
Περιλαμβάνει:

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις με πλήρη ανάλυση κοινόχρηστων δαπανών χιλιοστών ωρών αυτονομίας θέρμανσης και boiler (σύμφωνα με τον κανονισμό του κτιρίου και τον πίνακα αυτονομίας του μηχανικού).
  • Ειδοποιητήρια προς ενοικιαστές - ιδιοκτήτες με αναλυτική επεξήγηση κοινόχρηστων δαπανών.
  • Αποδείξεις ενοικιαστών - ιδιοκτητών χωριστές.
  • Σε περιπτώσεις αυτονομίας θέρμανσης - boiler εκδίδονται καταστάσεις αναλυτικές προς ενημέρωση κατανάλωσης όλων των ενοίκων.
  • Δυνατότητα καταγραφής ενδιάμεσων μετρητών ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ για μεγάλα εμπορικά επαγγελματικά κτίρια.

     

  • Δυνατότητα καταμερισμού συνολικών δαπανών για καταστήματα γραφεία με αντίστοιχες θέσεις parking - αποθηκών σε συνοπτικές εκδόσεις.Έκδοση κοινοχρήστων

                                                                                                        

  • Έκδοση κοινοχρήστων