Ναυτιλιακό πετρέλαιο

                         ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η εταιρεία μας www.petrelea.gr σε συνεργασία με τους πιο καταξιωμένους ναυτιλιακούς ομίλους  είναι αφιερωμένη στην παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε σχέση με την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και τα πρότυπα απόδοσης. Με ένα σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον στόλο, προσπαθούμε να είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για την ναυτιλία, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με ακρίβεια και συνέπεια και με ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες μας.

Προσπαθώντας να υπερβαίνουμε πάντα τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες της βιομηχανίας, έχουμε θέσει τις ακόλουθες φιλοδοξίες και στόχους:

 

  • Μηδέν συμβάντα Μηδέν διαρροές πετρελαίου
  • Μηδέν παράπονα πελατών
  • Μηδέν παρατηρήσεις από λιμενικές αρχές
  • Μηδέν παρατηρήσεις από τρίτα μέλη
  • Άριστες εργασίες (Συμμόρφωση με OCIMF TMSA)

 

Στόχος μας είναι να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι μέσα από τη συνεχή, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, προσπάθεια βελτίωσης.

 

Η εταιρεία μας www.petrelea.gr αγοράζει προς μεταπώληση καύσιμα πλοίων από τα διυλιστήρια, τους μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου και άλλες πηγές, και παραδίδει τα καύσιμα αυτά με τα ιδιόκτητα βυτία. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή ομάδα εφοπλιστών ποντοπόρων πλοίων και παράκτιων σκαφών, εμπόρων καυσίμων πλοίων, μεσιτών και άλλων χρηστών.

 

Παρέχουμε στους πελάτες μας μια υπηρεσία που απαιτεί εξελιγμένη υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να πληρεί τους αυστηρούς κανόνες ποιότητας καυσίμων και τις ανάγκες προγραμματισμού παράδοσης. Η πολύχρονη εμπειρία μας, τα συστήματα διαχείρισης και τα ιδιόκτητα συστήματα λογισμικού μας, μας επιτρέπουν να καλύπτουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας όταν αγοράζουν και όταν παραλαμβάνουν καύσιμα και λιπαντικά.

 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η εταιρεία μας προμηθεύει εξευγενισμένα καύσιμα πλοίων, λιπαντικά, ναυτιλιακά είδη καθώς και ναυτιλιακούς εξοπλισμούς είτε αυτά βρίσκονται στο λιμάνι, είτε στη θάλασσα. Επισκεφτείτε την www.marinall.gr