Πώληση/Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

Μία από της βασικές υποχρεώσεις του διαχειριστή αλλά είτε από υποτίμηση του κινδύνουpirisvestiras είτε λόγω του οικονομικού κόστους αμελείται είναι η πυροπροστασία της πολυκατοικίας. Στο χώρο του λεβητοστασίου λόγω των καύσιμων υλικών (πετρέλαιο-φυσικό αέριο) σε περίπτωση βλάβης η πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς είναι πάρα πολύ μεγάλη γι΄ αυτό είναι απαραίτητο (βάση νομοθεσίας) να τοποθετούνται μηχανισμοί πυρασφάλειας.

Για τους υπόλοιπους κοινόχρηστους ορόφους η τοποθέτηση φορητών μέσων πυροπροστασίας μπορεί να αποτρέψει την επέκταση μιας μικρής εστίας φωτιάς και κατά συνέπεια την καταστροφή του κτιρίου.

Βάση της νέας νομοθεσίας οι πυροσβεστήρες πρέπει να ελέγχονται συστηματικά από τον διαχειριστή κατά τη διάρκεια του έτους και με τη συμπλήρωση του να αναγομώνονται από εξουσιοδοτημένα εργοστάσια.

Οι πυροσβεστήρες διακρίνονται από τη μοναδικότητα τους (σειριακό αριθμό) και από το έτος κατασκευής τους. Εάν είναι εκτός αυτών των προδιαγραφών δεν μπορούν να αναγομωθούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.